Dünya’da üretim ve hizmet kuruluşları kısaca tüm iş dünyası, hızlı bir dijitalleşme – proseslerini sayısal ortamlara aktarma sürecindedir. Bu sürecin, son yıllarda, sanayiyi ilgilendiren devrimsel dönüşümüne, dünyadaki yaygın adı ile Endüstri 4.0 denmektedir.

Dernek, uluslararası rekabeti sağlamak amacıyla, Türk üretim ve hizmet sektörlerinin dijital dönüşümünü ve Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirecek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda yapılacak çalışmalar kapsamında kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Derneğin amacı, ilgili kanuni esaslara uygun olarak, toplumun tüm kesimlerine, dijitalleşme ve Endüstri alanlarında yaptığı çalışmaları aktararak kamu yararının elde edilmesine katkıda bulunmak, referans merkezi olmak, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile oluşan etkinlik ve değerlerin Türkiye’de toplumun her kesimine yansıması ve uygulanması için kanaat önderliği yapmaktır.