Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0

26 Aralık 2017 Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 kavramları oldukça yakın ve bağlantılı kavramlar. Bu kavramlar, kesin tanımlara sahip değiller....

Written by:

26 Aralık 2017 / Comments (0)

Kendinden Organize Dijital Fabrikalar

26 Aralık 2017 Kendinden Organize Dijital Fabrikalar Geleceğin üretim vizyonuyla birlikte birbirleriyle bağlantılı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle yeni bir üretim çevresi oluşacak ve...

Written by:

26 Aralık 2017 / Comments (0)

IoT ve İş Modellerinin Dönüşümü

26 Aralık 2017 IoT ve İş Modellerinin Dönüşümü Nesnelerin interneti uygulamaları çok çeşitli alanlarda hayatımıza girmekle birlikte endüstriyel alanlarda da yoğun bir şekilde yerini...

Written by:

26 Aralık 2017 / Comments (0)

İnsan Makine Etkileşimi l Endüstri 4.0’la İnsan ve Makinenin Üretimdeki Yeri

26 Aralık 2017 İnsan Makine Etkileşimi l Endüstri 4.0’la İnsan ve Makinenin Üretimdeki Yeri Özet: 4.sanayi devrimiyle insan makine etkileşimi artmakta ve akıllı teknolojiler yaşamımızın her...

Written by:

26 Aralık 2017 / Comments (0)

Almanya’nın Endüstri 4.0 Vizyonu

26 Aralık 2017 Almanya’nın Endüstri 4.0 Vizyonu Almanya, endüstri tarihinde yerini sonradan alan ve sanayileşmeye geç başlayan bir ülke olmasına rağmen, bunu fırsata dönüştürmeyi...

Written by:

26 Aralık 2017 / Comments (0)