Home Üyelerden Haberler Avrupa CFO Araştırması Bahar 2018

Avrupa CFO Araştırması Bahar 2018

by digit4turkey

Avrupa ülkeleri, henüz dijital teknolojilerde potansiyellerini tam olarak ortaya çıkardıklarını düşünmüyor.

 Avrupa’da CFO’ların %21’i şirket içindeki süreçleri kapsamlı bir şekilde geliştirmek için dijital kapasitelerini kullandıklarını belirtiyor. Türkiye’de ise bu oran %46.

 Dijital teknolojileri iş gücüne çevirmek söz konusu olduğunda ise bu oran negatif bir seyir izliyor ve %-4 oluyor. Bu rakam Türkiye’de ise %5.

 Dijital olgunluğun ilk aşamalarında olan şirket CFO’ların %34’ü, “operasyon ve bakım” giderlerinin dijital dönüşümden en çok yarar sağlanabilecek alanlar olduğunu belirtiyor. Bu şirketlerin CFO’larının yüzde 30’u ise bunu gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Türkiye’de ise CFO’lar bu soruya yanıtı daha çok “dijital gelişim” kapsamında verirken, dijital dönüşümden en çok yarar sağlanabilecek alanlar için %18 ile müşteri hizmetlerini; %11 ile ise operasyon ve bakım alanlarını gösteriyorlar.

 Olgunlaşmakta olan şirket CFO’larının %42’si “satış departmanlarını” dijital girişimlerden en çok yarar sağlayacak departman olarak görürken; erken aşama şirket CFO’ların %24’ü bunu gerçekleştiriyor. Şirketleri, dijital olgunluğu bakımından ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler kapsamında yer alan Türkiye’de ise “satış departmanlarının” dijital girişimlerden en çok etkileneceğini düşünen CFO’ların oranı %16.   CFO’lar strateji ve dijital girişimlerin uygulanması konusunda köprü görevini görüyorlar.

 CFO’ların ortalama %30’u dijital girişimlerde stratejik bir rol oynadıklarını belirtiyorlar. ? Olgunlaşmata olan şirket CFO’larının %40’ı stratejik bir rol oynadıklarını belirten; gelişmekte olan şirketlerin CFO’larında ise bu oran %25’tir. Türkiye’de ise bu oran %56.

 Olgunlaşmakta olan şirketlerin %65’i dijital girişimlerde 2 ve 2’den fazla liderin öncülük ettiğini belirtirken; dijital olgunluğun “erken aşamasında” olan şirketlerin sadece % 25’I bu görüşe katılıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise dijital girişimlerde 2 veya 2’den fazla liderin rol oynadığını belirtenlerin oranı %47’dir. Şirketler, önümüzdeki 12 ay içinde dijital girişimlere yatırım yapmayı planlıyorlar.

 CFO’ların %55’i, önümüzdeki 12 ay boyunca dijital girişimler ile ilgili çalışanların eğitimine yönelik yatırımları artırmayı planlıyor. Türkiye’de ise bu oran %66.

 CFO’ların %15’i önümüzdeki 12 ay boyunca blockchain, bilişsel analitik gibi dönüştürücü teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye’de ise bu oran %44.

 Yeni gelişmekte olan şirket CFO’larının %34’ü dönüştürücü teknolojilere önümüzdeki 12 ay boyunca herhangi bir yatırım yapmayı planlamadıklarını belirtirken; Türkiye’de ise dönüştürücü teknolojilere yatırım planlamayanların oranı sadece %10.  

Kaynak:

Related Articles