ICCI 2019

Bu yıl ele alacağı dönüşüm, dijitalleşme ve değişim konularıyla enerji sektörüne bir kez daha yön verecek olan ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 28 Mayıs’ta kapılarını 25. kez ziyaretçilerine açacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan ve enerji sektörünün sadece bugününü değil geçmişini ve geleceğini de gözler önüne serecek bir program içeren ICCI 2019, Türk iş dünyasının ve sektörün tüm etkili derneklerini de bir araya getirecek.

Prof. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Emre Alkin, Alphan Manas ve Ali Rıza Ersoy ise, ICCI 2019’un en dikkat çekici konuşmacıları arasında yer alacak.

Sektör dernekleri ve iş örgütleri “sinerji” için buluşacak

Üç gün sürecek programıyla sektörün değişim, yeniden yapılanma ve finansman gibi en önemli konularını gündeme taşıyacak olan ICCI 2019’da; Türk iş dünyasının önde gelen örgütleri TÜSİAD, MÜSİAD ve DEİK; enerji sektörünün öncü dernek ve yapılanmaları TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği), GÜYAD (Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği), JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği), TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği), ETD (Elektrik Ticareti Derneği), ENVER (Enerji Verimliliği Derneği), ENSİA (Enerji Sanayici ve İş Adamları Derneği), AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği ve Shura Enerjide Dönüşüm Platformu da farklı oturumlarla yer alacak. EPDK desteğiyle yapılacak olan “Elektrik Piyasası” oturumu ve Digit4Turkey Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği’nce düzenlenecek “Bilişim Teknolojileri ve Enerji” oturumu da sektörün hayati konularını gündeme getirecek.

“ProsumerX”: Geleceğin enerji döngüsü ICCI ziyaretçileriyle buluşacak

Enerjide değişim ve dönüşümün en net yansımalarının görüleceği alan kuşkusuz tüketicilerin artık hem üretici hem de tüketici olacağı “Prosumer: Üreten Türetici” konsepti olacak. ICCI 2019’da bu amaçla kurulacak olan “ProsumerX” alanı, çatı üstü panel uygulaması sayesinde kendi elektriğini üreten, ürettiği noktada tüketen ve ayrıca depolayabilen ev modeliyle ziyaretçileri geleceğin enerji sistemi işleyişine götürecek.

“Enerji Ödülleri” 8. kez sahiplerini bulacak

ICCI’ın 25. yılında görkemli bir törenle 8. kez sahiplerini bulacak Enerji Ödülleri Töreni 28 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul WOW Otel’de gerçekleşecektir. Türkiye’de ilk ve tek olarak 2011 yılından beri her sene düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektörünün en önemli ödül töreni olarak bilinen “ICCI Enerji Ödülleri” Töreni'nin sekizincisi için sizde başvurularınızı gerçekleştirin.

25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın ilk günü akşamı Katılımcı Gala Yemeği ile birlikte gerçekleşen Enerji Ödülleri Töreni ile ICCI 2019 bu sene Mayıs'ın son haftası Enerji Sektörünü birçok etkinlik ile İstanbul'da bir araya getirdi.

Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen Enerji Sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri, ileri vadede yapılacak projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacı taşıyor.

Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemek amacıyla da verilen ICCI Enerji Ödülleri’nde, Yenilenebilir Enerji Santralleri Kategorisinde; Rüzgar, Hidroelektrik, Jeotermal, Biyokütle ve Atık ile Güneş, Termik Santraller Alanında ise, Doğalgaz, Kömür ve Atık Isı projeleri yarışırken, geçtiğimiz yıl ilk kez verilen ödül kategorisi olan Ana Ekipman Tedarikçisi Kategorisi ile Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Termik Enerji Santralleri Kategorisinde ödül alan Santrallerin Ana Ekipmancıları ödüllendirilecek.

Başvurular enerji ödülleri jüri üyeleri tarafından ölçülebilir kriterlere verilecek puanlama sistemi ile değerlendirilip, her kategoride en yüksek puanı alan başvuruya ödül verildi. 28 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen törene, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yetkilileri ve kamu üst düzey çalışanları ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri katıldı.

Bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı için mükemmel fırsat

İkili İş Görüşmelerine kayıt olan fuar katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz, tüm dünyadan kayıt yaptıran katılımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacaklardır. Bu özel hizmet ile birlikte, ulaşmak istediğiniz firmalar ile önceden oluşturulmuş toplantılar sayesinde doğru bağlantıları kurma şansınız olacaktır.

ICCI 2019 KONFERANS KONU BAŞLIKLARI:

Elektrik Üretiminde Yeni Trendler

 • Gaz Türbinleri ve Motorlar
 • Atıktan Enerji Büyük şehirler için pratik bir çözümler
 • Biyokütle Gazlaştırma ve Yakma yaklaşımları
 • PC ve CFB Yanma Kazanları
 • Kömür – Çevresel etkileri azaltmak için Gelişmiş Teknolojiler
 • Doğal Gaz: TANAP ve Türk Akımı ile yeni uluslararası boru hatları, depolama, LNG terminallerini arttırma, yeni bir pazar: Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU)
 • Atık ısı kazanları ve santral yardımcı sistemleri
 • Hidrolik Santraller ve Su depolama – Sistem Dengelemenin temeli
 • Pompalı Depolama Türkiye için elverişli mi?
 • Rüzgar ve Güneş - Tüm Dünyada hızla artmakta.
 • Rüzgar türbinlerinde yeni trendler – daha büyük ölçekli türbinler, gelişmiş kanat ve kule tasarımları
 • Rüzgar ve güneş sistemleri için Türk ekipman üreticileri
 • Güneş – Verimlilik artarken maliyetler azalıyor, ne zaman şebeke fiyatları ile ekonomik olacak?
 • Enerji Depolama Teknolojileri- küçük ve büyük ölçekli depolama uygulamaları.
 • Hibrid Çözümler
 • Üretimde esnek işletme planlama.
 • Nükleer enerjinin Temel yük santrali olarak geleceği
 • Batarya Teknolojileri

Dijitalizasyon & Veri

 • Yapay Zeka (AI)
 • Siber Güvenlik
 • Şebeke Yönetimi
 • Otomasyon Çözümleri
 • Tesislerin sayısal ortama geçişi, Otomasyonu & Kontrolleri
 • Gerçek Zamanlı Veri Teknolojileri ve Analizleri

Yerinde (Dağıtık) Elektrik Üretim Kaynakları

 • Dağıtılan Enerji Kaynakları Yönetim Sistemleri (DERMS)
 • Elektrikli Taşıtlar (ET): Şarj Altyapısı ve enerji depolama imkanları
 • Elektrik Üreticileri ve Dağıtıcılarının Akıllı Kentlerdeki Rolü
 • Evlerde ve Ticari işletmelerde Enerji Depolama
 • Isıtma, Soğutma ve Kojenerasyon sistemlerinin Entegrasyonu
 • Küçük ölçekli Yenilenebilir sistemler: Teknolojiler, Proje geliştirme, Şebeke Entegrasyonu
 • Çatı Tipi Güneş Enerjisi Uygulamaları

Çevresel Konular

 • NOx, SOx ve partikül emisyonları: Kontrol Stratejileri ve Teknolojileri
 • Su Kullanımını Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Teknolojiler
 • Artan yenilenebilir teknolojilerin çevre ile uyumu
 • Hava & İklim Konuları

Varlık Yönetimi ve Optimizasyonu

 • Varlık Optimizasyonu ve yeni proje geliştirme
 • Varlık Yönetimi, İyi planlanmış Bakım programları
 • Veri tabanlı Bakım-Onarım (O&M) Stratejileri
 • Devreden Çıkarma, yer değiştirme ve başka bir amaca dönüştürme
 • Varlıkların Dijitalleştirilmesi (Şebekeler, Konvansiyonel veya Yenilenebilir santrallar)
 • Şebeke Mimarisinin güçlendirilmesi ve takviye edilmesi
 • Ömrü Uzatma ve Yenileme
 • Afet Planlaması
 • İşgücü Yönetimi ve Optimizasyonu

Müşteri Stratejileri, Teknolojiler ve Gelişmiş Ölçüm Altyapısı

 • Sayacın Arkasındaki Stratejiler
 • Enerji Yönetimi
 • Tüketici katılımı ve Yönetimi Enerji Verimliliği Programları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Ürünler ve Enerji Hizmetleri
 • Profesyonel Tüketiciler
 • Akıllı Binalar ve Akıllı Şehirler
 • Türkiye’deki Tüketici Tarifelerini Anlama ve Serbest Piyasa’dan elektrik alımı
 • Gelişmiş Müşteri hizmetleri, Fatura ve Ödeme Sistemleri

Akıllı Şebeke & Akıllı Altyapı

 • Gelişmiş Dağıtım Yönetimi Sistemleri
 • İletişim ve Ağ Teknolojileri
 • Enerji Depolama ve Şebeke
 • Şebeke Planlama Stratejileri – Gerçek Yaşam Örnekleri
 • Tedarik Güvenliğinde Şebekenin Rolü
 • HV Altyapısı ve Bağlantı Sistemleri
 • Merkezi ve Merkezi Olmayan Enerjinin Şebekeye Entegrasyonu
 • Yeşil Şebeke İşletimi

Türkiye Enerji Stratejileri

 • Politika ve Düzenleyici Konular (2030 İklim & Enerji Çerçevesi, 2050 Enerji Yol Haritası)
 • Paris Anlaşması (COP21)
 • Yenilenebilir Enerjinin Gelişimine Yönelik Tarifeler ve Teşvikler (2020’nin ötesindeki düzenlemeler - YEKDEM)
 • Kapasite Piyasaları ve diğer Mekanizmalar
 • İkili (Hibrid) santrallar için düzenlemeler
 • Lisanssız Elektrik Santrallerinin Geleceği – işletimin 10. yılından sonra ne olacak?
 • Altyapı Yatırımlarının Finansmanı: Yerel finans kaynakları ne kadar güçlü?
 • Birleşmeler ve satın alma faaliyetleri
 • Optimize Enerji Üretimi
 • Sektörde yatay ve dikey eşleşme
 • Borsa İstanbul’a Hisse açılması
 • Yerli santral ekipmanı üretimi: Gerçekleşen Rüzgar ve güneş ihaleleri sonucunda hangi üretim teknolojilerin yerlileşmesi beklenmektedir. Yerli üretimi yönlendirecek yeni ihaleler nelerdir?
 • Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

ICCI Hakkında:

Bu yıl 25’.si düzenlenecek olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili 14 bin yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından düzenli olarak takip edilen ICCI, “Enerjide Dönüşüm ve Değişim” temasıyla 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, Konferans ve İkili İş Görüşmeleri ile enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ICCI, 2018 fuarı kapsamında bünyesine kattığı ve başarıyla gerçekleştirdiği Diplomatik Alan, Generation X Programı ve Start-Up etkinliklerine 2019 yılındaki fuarda da yer verecek. Çatı üstü panel uygulaması sayesinde kendi elektriğini üreten, ürettiği noktada tüketen ve ayrıca depolayabilen ev modeli ile ProsumerX alanı da, fuar ziyaretçilerine geleceğin enerji sistemi işleyişini görme imkanını sağlayacak.

 

Kaynak:

E-Bülten