Home Dernekten Haberler ICCI 2019

ICCI 2019

by digit4turkey
Bu yıl ele alacağı dönüşüm, dijitalleşme ve değişim konularıyla enerji sektörüne bir kez daha yön verecek olan ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 28 Mayıs’ta kapılarını 25. kez ziyaretçilerine açacak.
İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan ve enerji sektörünün sadece bugününü değil geçmişini ve geleceğini de gözler önüne serecek bir program içeren ICCI 2019, Türk iş dünyasının ve sektörün tüm etkili derneklerini de bir araya getirecek.Prof. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Emre Alkin, Alphan Manas ve Ali Rıza Ersoy ise, ICCI 2019’un en dikkat çekici konuşmacıları arasında yer alacak.

Sektör dernekleri ve iş örgütleri “sinerji” için buluşacak
Üç gün sürecek programıyla sektörün değişim, yeniden yapılanma ve finansman gibi en önemli konularını gündeme taşıyacak olan ICCI 2019’da; Türk iş dünyasının önde gelen örgütleri TÜSİAD, MÜSİAD ve DEİK; enerji sektörünün öncü dernek ve yapılanmaları TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği), GÜYAD (Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği), JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği), TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği), ETD (Elektrik Ticareti Derneği), ENVER (Enerji Verimliliği Derneği), ENSİA (Enerji Sanayici ve İş Adamları Derneği), AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği ve Shura Enerjide Dönüşüm Platformu da farklı oturumlarla yer alacak. EPDK desteğiyle yapılacak olan “Elektrik Piyasası” oturumu ve Digit4Turkey Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği’nce düzenlenecek “Bilişim Teknolojileri ve Enerji” oturumu da sektörün hayati konularını gündeme getirecek.

ProsumerX”: Geleceğin enerji döngüsü ICCI ziyaretçileriyle buluşacak
Enerjide değişim ve dönüşümün en net yansımalarının görüleceği alan kuşkusuz tüketicilerin artık hem üretici hem de tüketici olacağı “Prosumer: Üreten Türetici” konsepti olacak. ICCI 2019’da bu amaçla kurulacak olan “ProsumerX” alanı, çatı üstü panel uygulaması sayesinde kendi elektriğini üreten, ürettiği noktada tüketen ve ayrıca depolayabilen ev modeliyle ziyaretçileri geleceğin enerji sistemi işleyişine götürecek.Enerji Ödülleri” 8. kez sahiplerini bulacak

ICCI’ın 25. yılında görkemli bir törenle 8. kez sahiplerini bulacak Enerji Ödülleri Töreni 28 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul WOW Otel’de gerçekleşecektir. Türkiye’de ilk ve tek olarak 2011 yılından beri her sene düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektörünün en önemli ödül töreni olarak bilinen “ICCI Enerji Ödülleri” Töreni'nin sekizincisi için sizde başvurularınızı gerçekleştirin.25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın ilk günü akşamı Katılımcı Gala Yemeği ile birlikte gerçekleşen Enerji Ödülleri Töreni ile ICCI 2019 bu sene Mayıs'ın son haftası Enerji Sektörünü birçok etkinlik ile İstanbul'da bir araya getirdi.

Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen Enerji Sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri, ileri vadede yapılacak projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacı taşıyor.Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemek amacıyla da verilen ICCI Enerji Ödülleri’nde, Yenilenebilir Enerji Santralleri Kategorisinde; Rüzgar, Hidroelektrik, Jeotermal, Biyokütle ve Atık ile Güneş, Termik Santraller Alanında ise, Doğalgaz, Kömür ve Atık Isı projeleri yarışırken, geçtiğimiz yıl ilk kez verilen ödül kategorisi olan Ana Ekipman Tedarikçisi Kategorisi ile Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Termik Enerji Santralleri Kategorisinde ödül alan Santrallerin Ana Ekipmancıları ödüllendirilecek.

Başvurular enerji ödülleri jüri üyeleri tarafından ölçülebilir kriterlere verilecek puanlama sistemi ile değerlendirilip, her kategoride en yüksek puanı alan başvuruya ödül verildi. 28 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen törene, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yetkilileri ve kamu üst düzey çalışanları ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri katıldı.Bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı için mükemmel fırsat
İkili İş Görüşmelerine kayıt olan fuar katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz, tüm dünyadan kayıt yaptıran katılımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacaklardır. Bu özel hizmet ile birlikte, ulaşmak istediğiniz firmalar ile önceden oluşturulmuş toplantılar sayesinde doğru bağlantıları kurma şansınız olacaktır.ICCI 2019 KONFERANS KONU BAŞLIKLARI:
Elektrik Üretiminde Yeni Trendler
Gaz Türbinleri ve Motorlar
Atıktan Enerji Büyük şehirler için pratik bir çözümler
Biyokütle Gazlaştırma ve Yakma yaklaşımları
PC ve CFB Yanma Kazanları
Kömür – Çevresel etkileri azaltmak için Gelişmiş Teknolojiler
Doğal Gaz: TANAP ve Türk Akımı ile yeni uluslararası boru hatları, depolama, LNG terminallerini arttırma, yeni bir pazar: Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU)
Atık ısı kazanları ve santral yardımcı sistemleri
Hidrolik Santraller ve Su depolama – Sistem Dengelemenin temeli
Pompalı Depolama Türkiye için elverişli mi?
Rüzgar ve Güneş - Tüm Dünyada hızla artmakta.
Rüzgar türbinlerinde yeni trendler – daha büyük ölçekli türbinler, gelişmiş kanat ve kule tasarımları
Rüzgar ve güneş sistemleri için Türk ekipman üreticileri
Güneş – Verimlilik artarken maliyetler azalıyor, ne zaman şebeke fiyatları ile ekonomik olacak?
Enerji Depolama Teknolojileri- küçük ve büyük ölçekli depolama uygulamaları.
Hibrid Çözümler
Üretimde esnek işletme planlama.
Nükleer enerjinin Temel yük santrali olarak geleceği
Batarya Teknolojileri
Dijitalizasyon & Veri
Yapay Zeka (AI)
Siber Güvenlik
Şebeke Yönetimi
Otomasyon Çözümleri
Tesislerin sayısal ortama geçişi, Otomasyonu & Kontrolleri
Gerçek Zamanlı Veri Teknolojileri ve Analizleri
Yerinde (Dağıtık) Elektrik Üretim Kaynakları
Dağıtılan Enerji Kaynakları Yönetim Sistemleri (DERMS)
Elektrikli Taşıtlar (ET): Şarj Altyapısı ve enerji depolama imkanları
Elektrik Üreticileri ve Dağıtıcılarının Akıllı Kentlerdeki Rolü
Evlerde ve Ticari işletmelerde Enerji Depolama
Isıtma, Soğutma ve Kojenerasyon sistemlerinin Entegrasyonu
Küçük ölçekli Yenilenebilir sistemler: Teknolojiler, Proje geliştirme, Şebeke Entegrasyonu
Çatı Tipi Güneş Enerjisi Uygulamaları
Çevresel Konular
NOx, SOx ve partikül emisyonları: Kontrol Stratejileri ve Teknolojileri
Su Kullanımını Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Teknolojiler
Artan yenilenebilir teknolojilerin çevre ile uyumu
Hava & İklim Konuları
Varlık Yönetimi ve Optimizasyonu
Varlık Optimizasyonu ve yeni proje geliştirme
Varlık Yönetimi, İyi planlanmış Bakım programları
Veri tabanlı Bakım-Onarım (O&M) Stratejileri
Devreden Çıkarma, yer değiştirme ve başka bir amaca dönüştürme
Varlıkların Dijitalleştirilmesi (Şebekeler, Konvansiyonel veya Yenilenebilir santrallar)
Şebeke Mimarisinin güçlendirilmesi ve takviye edilmesi
Ömrü Uzatma ve Yenileme
Afet Planlaması
İşgücü Yönetimi ve Optimizasyonu
Müşteri Stratejileri, Teknolojiler ve Gelişmiş Ölçüm Altyapısı
Sayacın Arkasındaki Stratejiler
Enerji Yönetimi
Tüketici katılımı ve Yönetimi Enerji Verimliliği Programları
Nesnelerin İnterneti
Ürünler ve Enerji Hizmetleri
Profesyonel Tüketiciler
Akıllı Binalar ve Akıllı Şehirler
Türkiye’deki Tüketici Tarifelerini Anlama ve Serbest Piyasa’dan elektrik alımı
Gelişmiş Müşteri hizmetleri, Fatura ve Ödeme Sistemleri
Akıllı Şebeke & Akıllı Altyapı
Gelişmiş Dağıtım Yönetimi Sistemleri
İletişim ve Ağ Teknolojileri
Enerji Depolama ve Şebeke
Şebeke Planlama Stratejileri – Gerçek Yaşam Örnekleri
Tedarik Güvenliğinde Şebekenin Rolü
HV Altyapısı ve Bağlantı Sistemleri
Merkezi ve Merkezi Olmayan Enerjinin Şebekeye Entegrasyonu
Yeşil Şebeke İşletimi
Türkiye Enerji Stratejileri
Politika ve Düzenleyici Konular (2030 İklim & Enerji Çerçevesi, 2050 Enerji Yol Haritası)
Paris Anlaşması (COP21)
Yenilenebilir Enerjinin Gelişimine Yönelik Tarifeler ve Teşvikler (2020’nin ötesindeki düzenlemeler - YEKDEM)
Kapasite Piyasaları ve diğer Mekanizmalar
İkili (Hibrid) santrallar için düzenlemeler
Lisanssız Elektrik Santrallerinin Geleceği – işletimin 10. yılından sonra ne olacak?
Altyapı Yatırımlarının Finansmanı: Yerel finans kaynakları ne kadar güçlü?
Birleşmeler ve satın alma faaliyetleri
Optimize Enerji Üretimi
Sektörde yatay ve dikey eşleşme
Borsa İstanbul’a Hisse açılması
Yerli santral ekipmanı üretimi: Gerçekleşen Rüzgar ve güneş ihaleleri sonucunda hangi üretim teknolojilerin yerlileşmesi beklenmektedir. Yerli üretimi yönlendirecek yeni ihaleler nelerdir?
Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

ICCI Hakkında:
Bu yıl 25’.si düzenlenecek olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili 14 bin yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından düzenli olarak takip edilen ICCI, “Enerjide Dönüşüm ve Değişim” temasıyla 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, Konferans ve İkili İş Görüşmeleri ile enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ICCI, 2018 fuarı kapsamında bünyesine kattığı ve başarıyla gerçekleştirdiği Diplomatik Alan, Generation X Programı ve Start-Up etkinliklerine 2019 yılındaki fuarda da yer verecek. Çatı üstü panel uygulaması sayesinde kendi elektriğini üreten, ürettiği noktada tüketen ve ayrıca depolayabilen ev modeli ile ProsumerX alanı da, fuar ziyaretçilerine geleceğin enerji sistemi işleyişini görme imkanını sağlayacak.
 
Kaynak:

Related Articles